Naar fotopagina 'Koppen'


Inleiding
De Groene Linde
Vrij en Vrank
Vlaamsch en Vroom
KAJ en VKAJ
BJB en VBJB
De Sint-Leonardszonen
Chiro en KSA
Verenigingen nodigen uit
Geboorte van de Gebroken Spiegel
Het geboortekaartje
Rozengeur en maneschijn
Geboorte van Scherven
Enkele historische beschouwingen - Inleiding

Klik om te vergroten In deze sectie schetsen we een beeld van 100 jaar toneel in Bellegem.
100 jaar toneel
Het Bellegemse toneelleven vanaf 1900 wordt gedragen door een twintigtal verenigingen. Daarvan zijn er slechts enkele specifieke toneelgezelschappen: De Groene Linde, Vrij en Vrank, Vlaamsch en Vroom, De Gebroken Spiegel... Voor de overige verenigingen is het toneelspelen n van hun vele activiteiten.
Eerste periode
Honderd jaar toneelleven valt uiteen in drie periodes. De eerste loopt van 1898 tot 1945. Tijdens die periode wordt de strijd om gemengd toneel - toneelspelen was traditioneel een exclusief mannelijke aangelegenheid - uitgevochten en uiteindelijk beslecht ten voordele van de vrouw.
Tweede periode
Tijdens de tweede periode (1946-1971) is acteren meer dan ooit in en toch is er geen plaats voor een toneelgezelschap. Het toneelgebeuren wordt gedragen door een zestal jeugdverenigingen en door ... de harmonie De Sint-Leonardszonen. De jeugdverenigingen zijn niet gemengd en dat is meteen de reden waarom de meeste toneelproducties - net als vr de Eerste Wereldoorlog - ook niet gemengd zijn.
Derde periode
De derde periode (1972-1997), die begint met de oprichting van De Gebroken Spiegel, lijkt wel het spiegelbeeld van de tweede. Daar waar er in de tweede periode geen plaats is voor een toneelgezelschap, is er in de derde geen ruimte voor verenigingstoneel. Bovendien wordt de weelde aan niet-gemengde producties uit de tweede periode (gemiddeld drie per jaar) vervangen door een bescheiden aanbod van gemengde producties (gemiddeld n per jaar).

De Gebroken Spiegel en Scherven - Bellegem